Huishoudelijke regels bij Dog Understanding:

 1. Geef de hond voor de training geen eten, dan zijn ze actief dus letten ze extra goed op.
 2. Loopse teefjes mogen niet deelnemen aan de les, wanneer erin een groepsverband getraind word.
 3. Hondeneigenaren hebben een eigen verantwoordelijkheid en trainen te allen tijde voor eigen risico op de locatie waar je, op dat moment bevindt. Dus als uw hond een andere hond aanvalt, is dat uw eigen verantwoordelijkheid en risico.
 4. AVG. De hondeneigenaren gaan er mee akkoord dat wij zijn/haar gegevens in ons systeem vastleggen en uitsluitend gebruiken voor administratieve en informatieve doeleinden. En zullen worden vernietigd 4 weken na de laatste les.
 5. De honden, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
 6. Indien een hond lichamelijk niet in orde is, dan dient de eigenaar dit 24 uur voor de training door te geven via +31640734317 via een telefoontje na 17.00 uur, een sms of whatsapp door te geven.
 7. Gemaakte (en bevestigde) afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden, daarna wordt € 15.00 plus reiskosten (volgens norm landelijke vergoeding) in rekening gebracht.
 8. Doet uw hond zijn/haar behoefte op een locatie dient u dit zelf op te ruimen.
 9. In overleg met de trainer is het toegestaan dat de hondeneigenaar andere personen meebrengt naar de training;
 10. De trainer staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de training, coaching en adviezen in goede kwaliteit uit te voeren. En zonodig in overleg met de hondeneigenaren andere instanties te benaderen mocht dat nodig zijn.
 11. Als uw hond ongewenst gedrag vertoond bent u verplicht dit voorafgaand aan de te volgen training te melden. De trainer kan u dan gepast advies geven.
 12. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond dit conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 13. Informatie over de strippenkaart …De geldigheid van een strippenkaart is 1 jaar na afgifte.
  Er vindt geen restitutie van de strippenkaart plaats, indien u besluit eerder te stoppen met de trainingen.
  Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. En met de aanschaf van een strippenkaart bent u als klant voordeliger uit. Meer informatie over de huidige tarieven verwijs ik naar de website https://dogunderstanding.nl/trainingen/

Leer je hond te begrijpen