Hond Pelle uit Nooitgedacht is in Drenthe

Het onderste stukje is van een klant voor mijn verdienste ….Mooier compliment kan ik niet krijgen hahaha…Een kippenvel momoment

“Wij hebben de hulp van Robin ingeschakeld nadat onze teckel te veel de baas in huis werd. Al bij het eerste bezoek werd duidelijk dat Robin een grote passie heeft voor het trainen van honden (en specifiek hulphonden). Met een paar simpele oefeningen liet hij ons zien dat onze hond beter kon luisteren dan wij dachten. Oogcontact en éénduidige commando’s geven wierpen gelijk hun vruchten af. We waren verrast hoe goed en welwillend onze hond op Robin reageerde.”

The bottom part is from a customer for my merit …. I can not get more beautiful compliment hahaha … A goosebumps momoment

“We started Robin’s help after our dachshund became too much in charge of the house.On the very first visit it became clear that Robin has a great passion for training dogs (and especially assistance dogs). to see us that our dog could listen better than we thought. “Eye contact and unambiguous commands show the same results.” We were surprised how well and benevolently our dog reacted to Robin. ”