Vuurwerk….Firework

De jaarwisseling komen er weer aan.Dat is reuze gezellig voor jullie als mensen misschien maar… Voor onze meeste medemens en huisdieren is dat niet zo vanzelfsprekend. Dat komt door het vele vuurwerk.
Wat al vaak eerder word aangestoken als is toegestaan.

Met name de harde knallen die bij een hond onder andere 7x harder binnen komen. Vergelijkbaar als wij zonder gehoorbescherming vlakbij 5 meter van een straaljager die opstijgt of bij luidspeakerboxen staan van een popconcert.
En dan nog niet te spreken over al die lichtflitsen van al dat vuurwerk.

Vuurwerk hoort eenmaal bij deze traditie elk jaar maar weer…Maar laten we dan wel een beetje rekening houden voor onze medemens en de dieren om ons heen.

Dan word het voor iedereen een geweldige jaarwisseling 2019 -2020.

Hartelijke groeten van Robin Puijk oprichter van dogunderstanding.nl

New Year’s Eve is coming again. That is really nice for you as people, perhaps … For most of our fellow humans and pets, that is not so obvious. That is because of the many fireworks.
Which is often lit earlier than is allowed.

In particular, the loud bangs that come in for a dog, among other things, 7x harder. Similar if we are without hearing protection close to 5 meters from a fighter jet taking off or at loudspeaker boxes from a pop concert.
And not to mention all those flashes of light from all that fireworks.

Once a year fireworks are part of this tradition every year … But let’s take a little consideration for our fellow humans and the animals around us.

Then it will be a great New Year’s Eve for 2019-2020.

Kind regards from Robin Puijk, founder of dogunderstanding.nl